Posebno HVALA svim dobrim ljudima koji su podržali akciju #HercegNoviTeZove i učinili je mogućom. Bez naših dragih Novljana, koji su putem društvenih mreža proširili vijest o akciji, njeni dometi bi bili daleko kraći.

Hvala i mladim ljudima, koji su svojim trudom, talentom i voljom potpomogli da ova kampanja izgleda još bolje. Hvala mladim fotografima @funk__you__ i @radza na sjajnim fotografijama i snimcima grada, @svijet.reklame na predivnim kadrovima Herceg Novog iz vazduha i beactive.me na materijalima, prijedlozima i sugestijama.